50A8 Omo Immobil Sling, abduction

Ortoza za imobilizaciju ramena

Imobilizacija ramena uz 15° abdukcije. Dolazi s anatomski oblikovanim jastučićem za zaštitu struka.

Šifra doznake HZZO: 0606240409003Indikacije

  • Kod kljenuti kao trajnog stanja
  • Nakon rekonstrukcije rotatorne manžete ramenog zgloba
  • Nakon stabilizacijskih zahvata.

Učinci

Imobilizira rameni zglob uz abdukciju od 15°.

Veličine

Veličina Dužina podlaktice / cm
S 29 - 31
M 35 - 37
L 38 - 41
Mjeri se dužina podlaktice.