50P10/11 Manu Immobil/Manu Immonil long

Ortoza za pozicioniranje

Imobilizira zglob / zglob i šaku u funkcionalnom položaju.

Šifra doznake HZZO za 50P10: 0606120404003

Šifra doznake HZZO za 50P11: 0606120404004Indikacije

Kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođene mane, paralize ruke, teških artroza.

Učinci

Imobilizacija zgloba / zgloba i šake u funkcionalnom položaju.

Veličine

Strana Veličina Opseg / cm
L/D S Do 8.5
L/D M Od 8.5
50P10 Manu Immobil ima samo jednu veličinu - univerzalnu. Za 50P11 mjeri se širina šake.